Elérhetőségeink:

Phoenix Global Kft.

Phoenix Global Plusz Kft.


Cégvezetés: Tóth Károly

Tel.: 70/334-6707

E-mail:

info @ phoenix-global.hu

 

Postacím:

2800 Tatabánya

Pf.: 1522

 

Telephely:

2800 Tatabánya,

Búzavirág út 8.

Koordináták:

47.578924, 18.368692

Tel.: 34/314-459

E-mail:

iroda @ phoenix-global.hu

Partnerek:

tuzvedelmi_logo_szurke
heszita
kojologo
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos

Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállítása

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása (ADR)

2009. évi LVIII. törvény Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A 2/2002. (I. 11.) Kormányrendelet alapján: 3. § (1) A veszélyes áruk vasúti, közúti vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás vezetésére jogosult személy (a továbbiakban: vezető) köteles a rendeletben foglaltaknak megfelelően legalább egy tanácsadót írásban kinevezni?,

ADR 1.8.3 szerint: tanácsadót köteles megbízni minden vállalat, amely a veszélyes áruk szállításában érintett. A szállításhoz tartozik valamennyi tevékenység, mely a szállításhoz kapcsolódik, csomagolás, ki- és berakás, töltés, ürítés vagy közbenső tárolás.

A tanácsadónk érvényes vizsgabizonyítvánnyal kell rendelkezik és a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében felvették.

A tanácsadó feladatai:

 

 • figyelemmel kíséri a jogszabályok, előírások betartását, pl.: ellenőrzéseket tart,
 • telephelyen belül és kívül egyaránt (felszerelések, iratok, munkavégzés ellenőrzése);
 • gondoskodni arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áruszállítási struktúra legyen felépítve, amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza:
 • a vállalkozás szállításban érintett alkalmazottait részvételüknek megfelelő képzésben részesíti:
 • tanácsot ad a vállalkozásnak szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél;
 • elkészíti a veszélyes áruszállításhoz kapcsolódó tevékenység szabályzatát, ellenőrzi a kapcsolódó technológiai utasításokat, eljárásrendeket, (például a veszélyes anyagok beszerzéséről vagy a veszélyes hulladékok kezeléséről szólót is);
 • részt vesz az alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, követelményeket fogalmaz meg velük szemben;
 • kivizsgálja a szállítás vagy ki- és berakás alatt történt baleseteket, ezekről jelentést készít a vállalkozás vezetőjének, (illetőleg az illetékes hatóságoknak), javító intézkedésekre tesz javaslatot, szükség esetén pótoktatásokat tart;
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetőjének a társaság veszélyes áruszállítással kapcsolatos tevékenységéről (megőrzési idő 5 év);

 

A biztonsági tanácsadó feladatai a veszélyes hulladékok szállításánál

 

 • a veszélyes hulladékok besorolása megfelel a technológiának (EWC), a fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak,
 • a csomagolása és szállítási módja megfelel a vezérlőtábla előírásainak, bizonyos határok közt a jármű balesete esetén is megakadályozza a hulladék szabadba kerülését
 • a csomagolások, szállítóeszközök, járművek megfelelően vannak jelölve,
 • az okmányok kitöltése pontos, informatív,
 • valamennyi a szállításban érintett résztvevő tisztában van a veszélyes hulladék tulajdonságaival, a saját feladatával és felelősségével