Elérhetőségeink:

Phoenix Global Kft.

Phoenix Global Plusz Kft.


Cégvezetés: Tóth Károly

Tel.: 70/334-6707

E-mail:

info @ phoenix-global.hu

 

Postacím:

2800 Tatabánya

Pf.: 1522

 

Telephely:

2800 Tatabánya,

Búzavirág út 8.

Koordináták:

47.578924, 18.368692

Tel.: 34/314-459

E-mail:

iroda @ phoenix-global.hu

Partnerek:

tuzvedelmi_logo_szurke
heszita
kojologo
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos

Elismeréseink:

bcp_rating

Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállítása

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása (ADR)

2009. évi LVIII. törvény Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A 2/2002. (I. 11.) Kormányrendelet alapján: 3. § (1) A veszélyes áruk vasúti, közúti vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás vezetésére jogosult személy (a továbbiakban: vezető) köteles a rendeletben foglaltaknak megfelelően legalább egy tanácsadót írásban kinevezni?,

ADR 1.8.3 szerint: tanácsadót köteles megbízni minden vállalat, amely a veszélyes áruk szállításában érintett. A szállításhoz tartozik valamennyi tevékenység, mely a szállításhoz kapcsolódik, csomagolás, ki- és berakás, töltés, ürítés vagy közbenső tárolás.

A tanácsadónk érvényes vizsgabizonyítvánnyal kell rendelkezik és a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében felvették.

A tanácsadó feladatai:

 

 • figyelemmel kíséri a jogszabályok, előírások betartását, pl.: ellenőrzéseket tart,
 • telephelyen belül és kívül egyaránt (felszerelések, iratok, munkavégzés ellenőrzése);
 • gondoskodni arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áruszállítási struktúra legyen felépítve, amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza:
 • a vállalkozás szállításban érintett alkalmazottait részvételüknek megfelelő képzésben részesíti:
 • tanácsot ad a vállalkozásnak szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél;
 • elkészíti a veszélyes áruszállításhoz kapcsolódó tevékenység szabályzatát, ellenőrzi a kapcsolódó technológiai utasításokat, eljárásrendeket, (például a veszélyes anyagok beszerzéséről vagy a veszélyes hulladékok kezeléséről szólót is);
 • részt vesz az alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, követelményeket fogalmaz meg velük szemben;
 • kivizsgálja a szállítás vagy ki- és berakás alatt történt baleseteket, ezekről jelentést készít a vállalkozás vezetőjének, (illetőleg az illetékes hatóságoknak), javító intézkedésekre tesz javaslatot, szükség esetén pótoktatásokat tart;
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetőjének a társaság veszélyes áruszállítással kapcsolatos tevékenységéről (megőrzési idő 5 év);

 

A biztonsági tanácsadó feladatai a veszélyes hulladékok szállításánál

 

 • a veszélyes hulladékok besorolása megfelel a technológiának (EWC), a fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak,
 • a csomagolása és szállítási módja megfelel a vezérlőtábla előírásainak, bizonyos határok közt a jármű balesete esetén is megakadályozza a hulladék szabadba kerülését
 • a csomagolások, szállítóeszközök, járművek megfelelően vannak jelölve,
 • az okmányok kitöltése pontos, informatív,
 • valamennyi a szállításban érintett résztvevő tisztában van a veszélyes hulladék tulajdonságaival, a saját feladatával és felelősségével