Elérhetőségeink:

Phoenix Global Kft.

Phoenix Global Plusz Kft.


Cégvezetés: Tóth Károly

Tel.: 70/334-6707

E-mail:

info @ phoenix-global.hu

 

Postacím:

2800 Tatabánya

Pf.: 1522

 

Telephely:

2800 Tatabánya,

Búzavirág út 8.

Koordináták:

47.578924, 18.368692

Tel.: 34/314-459

E-mail:

iroda @ phoenix-global.hu

Partnerek:

tuzvedelmi_logo_szurke
heszita
kojologo
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos
zsoldos

Elismeréseink:

bcp_rating

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok


Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok:

 

 • Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata
 • Villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata
 • Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata
 • Első (üzembe helyezés előtti) felülvizsgálat
 • Kéziszerszámok felülvizsgálata
 • Járművek érintésvédelmi felülvizsgálata

 

 

 

Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata

(ÉV)

 

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. NGM rendelet írja elő.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel:

b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői

ellenőrzéssel;

1. c)a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló  40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;

2. d)egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

A felülvizsgálatot az " Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója" OKJ-s végzettséggel rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatról minősítő irat készül, az MSZ 2364 és az MSZ 4851 előírásai szerint.

A minősítő irat tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról az épület üzemeltetőjének kell gondoskodni.

A felülvizsgálat célja a villamos berendezések érintésvédelmi hibáinak felderítése.

Az áramütéses balesetek megelőzése.

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.

 

 

 

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata

(EBF)

 

Villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata:


A villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő.

 

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

 

A felülvizsgálatot a "Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója" OKJ-s végzettséggel rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatról minősítő irat készül, az OTSZ előírásai szerint.

A minősítő irat tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról az épület üzemeltetőjének kell gondoskodni.

A felülvizsgálat célja a villamos hálózat hibáinak feltárása és a villamos tüzek megelőzése.

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a tűzoltóság ellenőrzi.

 

 

 

Villámvédelmi felülvizsgálat

 

A felülvizsgálatot a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő.

Új villámhárító felülvizsgálata

Az elkészült új villámhárítót ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az MSZ 274 és az MSZ EN 62305  szabványok előírásainak

meg kell vizsgálni, hogy a felfogó és a levezető ép állapotban van-e, a kötések megfelelőek-e, a földelési ellenállások az előírt értékek alatt vannak-e, illetve megfelelnek-e a szabványnak előírt követelményeknek és a villámvédelemre vonatkozó terveknek.

Meglévő villámhárító időszakos felülvizsgálata

A meglévő villámhárítót felül kell vizsgálni:

a villámhárító illetve a védett épület, vagy építmény minden olyan bővítés, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltoztatása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

minden olyan jelenség (sérülés, erős korrózió, villámcsapás stb) észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

a vonatkozó rendeletben a villamos berendezések felülvizsgálatára előírt időszakonként, jelenleg a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

A felülvizsgálatot a "Villámvédelmi felülvizsgáló" OKJ-s végzettséggel rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatról minősítő irat készül, az MSZ 274 és az MSZ EN 62305 szabvány és az OTSZ előírásai szerint.

A minősítő irat tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról az épület üzemeltetőjének kell gondoskodni.

A felülvizsgálat célja a villámvédelmi rendszer hibáinak felderítése, és kijavítása. A hibás villámvédelmi rendszer nem védi az épületet megfelelően, adott esetben fokozza a villámcsapás károsító hatását

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a tűzoltóság ellenőrzi.

 

 

Első (üzembe helyezési) felülvizsgálat

 

 

Első (üzembe helyezés előtti) felülvizsgálat:

 

Az első (üzembe helyezés előtti) felülvizsgálatot az MSZ EN 62305 szabvány írja elő.

610.1. Minden villamos berendezést a szerelés idején és/vagy az üzemszerű használatba vétele előtt, megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell annak igazolására, hogy megfelel e szabványsorozat követelményeinek.

A felülvizsgálatot a "Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója" OKJ-s végzettséggel rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatról minősítő irat készül, az MSZ EN 62305 szabvány és az 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ) előírásai szerint.

A minősítő irat tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról az épület üzemeltetőjének kell gondoskodni.

A felülvizsgálat célja az elkészült villamos berendezés ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfelelően lett-e elkészítve, és biztonságosan üzemeltethető. A felülvizsgálat biztosítja, hogy csak olyan berendezés kerül üzembe helyezésre, ami a szabványoknak megfelelően lett kivitelezve.

A felülvizsgálat megtörténtét a Tűzoltóság és a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.

 

 

 

 

Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata

 

Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata:

 

A villamos kéziszerszámokat évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. NGM rendelet írja elő.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel:

kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői       ellenőrzéssel;

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló  40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;

egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

A felülvizsgálatot az " Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója" OKJ-s végzettséggel rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatról minősítő irat készül, az MSZ 2364 és az MSZ 4851 előírásai szerint.

A minősítő irat tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról a szerszámok üzemeltetőjének kell gondoskodni.

Kéziszerszámnak minősül minden olyan villamos készülék, amit munkavégzés közben kézben tartanak, vagy hálózatra kapcsolt állapotában könnyen áthelyezhető.

A felülvizsgálat célja a villamos kéziszerszámok hibáinak feltárása. Ezek jellemzően a következők: törött burkolat, sérült szigetelés a vezetéken, törött villásdugó. Ezek a hibák áramütéses balesetet okozhatnak. Nemcsak a használó dolgozót veszélyeztetik, hanem a környezetükben tartózkodókat is

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.


Járművek felülvizsgálata

 

 

Járművek felülvizsgálata:

 

A felülvizsgálatot a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (lV. 19.) FMM rendelet írja elő.

 • (3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
 • áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel:
 • kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői        ellenőrzéssel;
 • a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
 • egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

 

A felülvizsgálatot az " Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója" OKJ-s végzettséggel rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatról minősítő irat készül, az MSZ 2364 és az MSZ 4851 előírásai szerint.

 

A minősítő irat tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról a járművek üzemeltetőjének kell gondoskodni.

 

A felülvizsgálat célja hogy feltárja a jármű 230V-os rendszerének hibáit. A hibás villamos berendezés tüzet vagy áramütést okozhat. A hibás villamos berendezés miatt a nagyrészt fémből készült járművek (pl. teherautók) akár teljes egészében feszültség alá kerülhetnek.

 

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi. A minősítő iratot a műszaki vizsgán be kell mutatni.